کلیدواژه‌ها = خسارت تنبیهی
تعداد مقالات: 3
1. نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 193-221

10.22106/jlj.2021.135906.3655

سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان


2. خسارت تنبیهی در حقوق ایران

دوره 77، شماره 81، بهار 1392، صفحه 161-187

10.22106/jlj.2013.10982

عباس قاسمی حامد؛ علی خسروی فارسانی؛ فهیمه آقابابایی


3. مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 133-151

10.22106/jlj.2010.11179

علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند