کلیدواژه‌ها = وجه التزام
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی

دوره 84، شماره 109، بهار 1399، صفحه 23-54

10.22106/jlj.2019.88710.2211

محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان


2. عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی

دوره 83، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 25-49

10.22106/jlj.2020.109586.2773

سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر


3. مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 133-151

10.22106/jlj.2010.11179

علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند