کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
تعداد مقالات: 5
3. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 80، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 125-153

10.22106/jlj.2016.24722

جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی


4. نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 117-140

10.22106/jlj.2016.22010

محمد جلالی؛ حمیده سعیدی روشن


5. ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 9-38

10.22106/jlj.2013.10826

محمد امامی؛ مهستی سلیمانی