نویسنده = ������������ ��������������
تفسیر قضایی در حقوق عمومی

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 263-288

10.22106/jlj.2018.32741

اسدالله یاوری؛ پرهام مهرآرام


نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

دوره 80، شماره 95، مهر 1395، صفحه 151-180

10.22106/jlj.2016.23179

اسدالله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی