نویسنده = محمدحسین رمضانی قوام آبادی
تعداد مقالات: 3
2. تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟

دوره 78، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 93-118

10.22106/jlj.2014.11314

محمدحسین رمضانی قوام آبادی