نویسنده = محمد یکرنگی
تعداد مقالات: 3
1. سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

دوره 82، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 175-200

10.22106/jlj.2018.33935

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن


2. حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای

دوره 82، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 81-108

10.22106/jlj.2018.32734

حسن عالی پور؛ محمد یکرنگی


3. کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل

دوره 72، شماره 64، پاییز 1387، صفحه 89-112

10.22106/jlj.2008.11243

محمد یکرنگی؛ مهدی ایرانمنش