نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی

دوره 81، شماره 99، مهر 1396، صفحه 201-227

10.22106/jlj.2017.29233

مجید صادق نژاد نائینی