نویسنده = عادل ساریخانی
تعداد مقالات: 3
1. تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها

دوره 83، شماره 105، بهار 1398، صفحه 163-188

10.22106/jlj.2019.35491

عادل ساریخانی؛ ایمان محترم قلاتی


2. نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 141-154

10.22106/jlj.2016.21936

عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی


3. کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 91-116

10.22106/jlj.2013.11470

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب