نویسنده = رشید قدیری بهرام آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 147-173

10.22106/jlj.2017.26778

رشید قدیری بهرام آبادی