نویسنده = سعید بیگدلی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 89-119

10.22106/jlj.2012.11039

سعید بیگدلی؛ اعظم مالکی