نویسنده = روح الله اکرمی سراب
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 91-116

10.22106/jlj.2013.11470

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب