نویسنده = مهرداد رایجیان اصلی
تعداد مقالات: 11
2. جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی

دوره 72، شماره 63-62، بهار 1387، صفحه 303-320

10.22106/jlj.2008.11297

مهرداد رایجیان اصلی


4. بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

دوره 69، شماره 53-52، پاییز 1384، صفحه 75-118

مهرداد رایجیان اصلی


5. رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیش گیری از جرم

دوره 68، شماره 49-48، پاییز 1383، صفحه 123-168

مهرداد رایجیان اصلی


7. سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با سلاحهای شیمیایی

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 19-31

مهرداد رایجیان اصلی


9. معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی

دوره 66، شماره 40، پاییز 1381، صفحه 33-58

مهرداد رایجیان اصلی


11. چالش جرم سازمان یافته

دوره 64، شماره 31، تابستان 1379، صفحه 147-158

مهرداد رایجیان اصلی