نویسنده = سمیه باباییان فردویی
تعداد مقالات: 1
1. دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 33-67

10.22106/jlj.2010.11173

مهدی فقیهی نژاد؛ سمیه باباییان فردویی