نویسنده = فاطمه طاهرخانی
تعداد مقالات: 1
1. نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران

دوره 73، شماره 68، زمستان 1388، صفحه 137-157

10.22106/jlj.2009.11222

اکرم صفیری؛ فاطمه طاهرخانی