نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 3
1. ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 243-257

10.22106/jlj.2019.65282.1518

رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده


2. ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار

دوره 81، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 197-225

10.22106/jlj.2017.30597

رحیم نوبهار؛ یزدان صیقل


3. رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری

دوره 80، شماره 93، بهار 1395، صفحه 217-242

10.22106/jlj.2016.19863

رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری