نویسنده = ������������������ ������ ������������
کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 171-190

10.22106/jlj.2020.105975.2662

سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی

دوره 83، شماره 105، فروردین 1398، صفحه 189-210

10.22106/jlj.2019.35485

علیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده


چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی

دوره 79، شماره 92، دی 1394، صفحه 79-97

10.22106/jlj.2016.18910

سید علیرضا میرکمالی؛ محمدمهدی حسنی؛ سحر رجبی فرد