نویسنده = اقبالعلی میرزایی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم و صورت‌های نسخ قانون

دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 129-154

10.22106/jlj.2015.14392

اقبالعلی میرزایی


3. قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 69-102

10.22106/jlj.2011.11084

اقبالعلی میرزایی