نویسنده = سیدباقر میر عباسی
تعداد مقالات: 2
1. حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل

دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2014.11934

چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی