نویسنده = شهلا معظمی
تعداد مقالات: 1
1. انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی

دوره 73، شماره 68، زمستان 1388، صفحه 121-136

10.22106/jlj.2009.11221

شهلا معظمی؛ محمد پارسا