نویسنده = �������� �������������������������� �����������������
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 113-144

10.22106/jlj.2014.11322

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ مرتضی رضایی


مطالعه‌ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی

دوره 76، شماره 78، تیر 1391، صفحه 211-246

10.22106/jlj.2012.11060

علی اکبر گرجی؛ یونس فتحی