نویسنده = غلامحسین کوشکی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت‌نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 185-215

غلامحسن کوشکی؛ سحر سهیل مقدم