نویسنده = جواد طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 209-229

10.22106/jlj.2011.11074

جواد طهماسبی