نویسنده = محمدحسن صادقی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.61739.1401

سیدرضا امیری سرارودی؛ محمدحسن صادقی مقدم


2. روح حقوق رقابت (مطالعه‌‌ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)

دوره 75، شماره 73، بهار 1390، صفحه 113-146

10.22106/jlj.2011.11093

محمدحسن صادقی مقدم؛ بهنام غفاری فارسانی