نویسنده = امیرحمزه زینالی
تعداد مقالات: 2
2. جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید

دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 185-206

10.22106/jlj.2007.11308

امیرحمزه زینالی