نویسنده = عبدالوحید زاهدی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 79-93

10.22106/jlj.2019.92600.2308

عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی


2. رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات

دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 63-84

10.22106/jlj.2015.14389

عبدالوحید زاهدی؛ نسرین مهرا