نویسنده = فرهاد پروین
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها

دوره 83، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 21-39

10.22106/jlj.2019.43973.874

عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین


2. رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 39-63

10.22106/jlj.2013.10827

فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی