نویسنده = �������������� ��������������
چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم

دوره 75، شماره 75، مهر 1390، صفحه 147-172

10.22106/jlj.2011.11079

محمدعلی بابایی؛ علی نجیبیان


پیشگیری از تکرار جرم

دوره 68، شماره 47، تیر 1383، صفحه 31-47

محمدعلی بابایی