نویسنده = مصطفی السان
تعداد مقالات: 4
1. جنبه‌های حقوقی مهندسی معکوس

دوره 79، شماره 89، بهار 1394، صفحه 31-54

10.22106/jlj.2015.13348

مصطفی السان


2. مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی

دوره 71، شماره 59، تابستان 1386، صفحه 101-124

10.22106/jlj.2007.11411

مصطفی السان


3. حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات

دوره 69، شماره 51-50، بهار 1384، صفحه 273-312

مصطفی السان


4. کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین المللی

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 119-140

مصطفی السان