نویسنده = شهرام ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
2. جرم اقتصادی و کنترل آن

دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 133-148

10.22106/jlj.2007.11305

شهرام ابراهیمی