نویسنده = احمد مظفری
تعداد مقالات: 5
2. کنکاشی در جرائم اطفال

دوره 65، شماره 34، بهار 1380، صفحه 165-177

احمد مظفری


3. بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران

دوره 62، شماره 25، زمستان 1377، صفحه 49-76

احمد مظفری


4. از میان آرای دادگاه های انقلاب اسلامی

دوره 62، شماره 23، تابستان 1377، صفحه 207-228

احمد مظفری


5. تقسیط جزای نقدی

دوره 60، شماره 18-17، پاییز 1375، صفحه 107-114

احمد مظفری