نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعدی و تفریط و تلف قبل از قبض

دوره 65، شماره 35، تیر 1380، صفحه 97-108

محمد جواد شریعت باقری


اتلاف و غرور

دوره 64، شماره 33، دی 1379، صفحه 47-62

محمد جواد شریعت باقری


صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی

دوره 63، شماره 29-28، مهر 1378، صفحه 79-106

محمد جواد شریعت باقری