نویسنده = محمد حسین ساکت
تعداد مقالات: 7
1. حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

دوره 69، شماره 51-50، بهار 1384، صفحه 71-112

محمد حسین ساکت


3. قاضی پروردگان خاندان دامغانی

دوره 65، شماره 37، زمستان 1380، صفحه 51-59

محمد حسین ساکت


4. گواه سنجی: کاربرد و پویش تاریخی و قضایی آن

دوره 64، شماره 32، پاییز 1379، صفحه 33-50

محمد محمد امین؛ محمد حسین ساکت


5. سازمان قاضی القضات در جهان اسلام

دوره 64، شماره 30، بهار 1379، صفحه 69-116

محمد حسین ساکت