نویسنده = حسین مهرپور
تعداد مقالات: 9
1. روح قانون در حقوق ایران

دوره 82، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 201-218

10.22106/jlj.2018.33936

سجاد صفری؛ حسین مهرپور


2. تاملی در تفسیر شورای نگهبان از تفسیر قانون

دوره 61، شماره 20-19، بهار 1376، صفحه 39-54

حسین مهرپور


3. تحولات قانونگذاری در امر تجدید نظر (1)

دوره 58، شماره 11، تابستان 1373، صفحه 57-82

حسین مهرپور


4. شورای نگهبان و بررسی قوانین

دوره 57، شماره 9، زمستان 1372، صفحه 55-74

حسین مهرپور


5. آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

دوره 56، شماره 5، پاییز 1371، صفحه 25-44

حسین مهرپور


6. موقعیت حقوقی مطالبات کارگر

دوره 56، شماره 4، تابستان 1371، صفحه 79-96

حسین مهرپور


7. طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن

دوره 56، شماره 3، بهار 1371، صفحه 27-52

حسین مهرپور