نویسنده = محمدجعفر حبیب زاده
تعداد مقالات: 7
1. مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 67-91

10.22106/jlj.2017.30582

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز


2. شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

دوره 80، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 61-81

10.22106/jlj.2016.23180

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی


3. اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

دوره 79، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 85-105

10.22106/jlj.2015.15711

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی


5. دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


6. جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری

دوره 76، شماره 80، زمستان 1391، صفحه 227-256

10.22106/jlj.2012.11044

سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده


7. هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 89-121

10.22106/jlj.2011.11070

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان