نویسنده = ربیعا اسکینی
تعداد مقالات: 4
1. قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


2. ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری

دوره 75، شماره 73، فروردین 1390، صفحه 173-200

10.22106/jlj.2011.11095

ربیعا اسکینی؛ دل افروز بهنام فرید


3. قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

دوره 62، شماره 23، تیر 1377، صفحه 7-30

ربیعا اسکینی


4. خصائص قراردادهای تجاری

دوره 55، شماره 2، دی 1370، صفحه 65-83

ربیعا اسکینی