نویسنده = �������� �������������� ������������
امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549326.4713

حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک


چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 279-312

10.22106/jlj.2022.545252.4591

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


اختیارات بی رویه مامورین انتظامی

دوره 57، شماره 7، فروردین 1372، صفحه 85-94

حسنعلی موذن زادگان