نویسنده = حسنعلی موذن زادگان
تعداد مقالات: 6
1. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


2. پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 241-268

10.22106/jlj.2019.52310.1129

حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی


4. دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، بهار 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


6. اختیارات بی رویه مامورین انتظامی

دوره 57، شماره 7، بهار 1372، صفحه 85-94

حسنعلی موذن زادگان