نویسنده = نسرین مهرا
تعداد مقالات: 1
1. ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.91865.2286

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا