نویسنده = �������������������������� ��������
تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

دوره 81، شماره 97، فروردین 1396، صفحه 53-77

10.22106/jlj.2017.25900

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی


اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 68، شماره 46، فروردین 1383، صفحه 68-76

حسین میرمحمد صادقی


سرگذشت رولزرویسها

دوره 60، شماره 18-17، مهر 1375، صفحه 101-106

حسین میرمحمد صادقی