نویسنده = ���������� ���������� ��������
درآمدی بر جرم شناسی و تحولات آن

دوره 62، شماره 25، دی 1377، صفحه 153-166

محسن طاهری جبلی


نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

دوره 61، شماره 20-19، فروردین 1376، صفحه 69-76

محسن طاهری جبلی


جرم و کامپیوتر

دوره 57، شماره 9، دی 1372، صفحه 107-140

محسن طاهری جبلی