نویسنده = محسن طاهری جبلی
تعداد مقالات: 4
1. درآمدی بر جرم شناسی و تحولات آن

دوره 62، شماره 25، زمستان 1377، صفحه 153-166

محسن طاهری جبلی


2. نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

دوره 61، شماره 20-19، بهار 1376، صفحه 69-76

محسن طاهری جبلی


4. جرم و کامپیوتر

دوره 57، شماره 9، زمستان 1372، صفحه 107-140

محسن طاهری جبلی