نویسنده = محسن اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.68593.1614

محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی