نویسنده = سید محمد حسن مرعشی
تعداد مقالات: 6
1. قسامه

دوره 57، شماره 8، پاییز 1372، صفحه 23-32

سید محمد حسن مرعشی


2. بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه

دوره 57، شماره 7، بهار 1372، صفحه 5-16

سید محمد حسن مرعشی


3. مصلحت و پایه های فقهی آن

دوره 56، شماره 6، زمستان 1371، صفحه 9-38

سید محمد حسن مرعشی


4. تحقیقی درباره سن بلوغ

دوره 56، شماره 4، تابستان 1371، صفحه 57-78

سید محمد حسن مرعشی


5. بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

دوره 56، شماره 3، بهار 1371، صفحه 9-26

سید محمد حسن مرعشی


6. افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل

دوره 55، شماره 2، زمستان 1370، صفحه 43-56

سید محمد حسن مرعشی