نویسنده = سید محمدمهدی غمامی
تعداد مقالات: 1
1. امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 179-213

10.22106/jlj.2018.34685

سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان