نویسنده = امیرحسین علی زاده
تعداد مقالات: 4
1. فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویه قضایی ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.120821.3142

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور


4. مرابحه بانکی و مشروعیت آن

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 123-152

10.22106/jlj.2018.34682

امیرحسین علی زاده