نویسنده = فرهاد میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن

دوره 79، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 99-124

10.22106/jlj.2016.18911

هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی