نویسنده = مهدی عباسی سرمدی
تعداد مقالات: 2
2. قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 147-167

10.22106/jlj.2017.30592

مهدی عباسی سرمدی؛ سیدسلمان سیدی‌زاده اصل