نویسنده = مهدی عباسی سرمدی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی رایت

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-1

10.22106/jlj.2019.68593.1614

محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی


2. قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 147-167

10.22106/jlj.2017.30592

مهدی عباسی سرمدی؛ سیدسلمان سیدی‌زاده اصل